درخواست محصول

بستن
تهران - سیدخندان - جلفا نبش سیمرغ غربی - پلاک 2 - مجتمع کیانا

مدارک فنی GRACO

 

What is Vapor Blasting

تکنولوژی Vapor Blasting چیست؟

Why vapor blasting

چرا بلستینگ به روش بخار آب؟

How to Choose a right abrasive

چگونه ساینده مناسب را انتخاب باید کرد ؟

Choosing the right nozzle for optimal productivity

انتخاب نازل مناسب جهت بهره وری بیشتر

How Inhibitor Prevents Rust

چگونه inhibitor از زنگ زدگی سطوح جلوگیری می کند؟

ABRASIVE BLASTER’S GUIDE TO RUST PREVENTION

راهکارهای یک اپراتور سند بلاست جهت جلوگیری از زنگ زدگی

Advantage of Vapor Blasting vs.dry doc

مزایای سندبلاست تر گراکو نسبت به روش خشک

Nace & SSPC Standards for Wet Abrasive Blasting

استاندارهای استفاده از سندبلاست تر