درخواست محصول

بستن
تهران - سیدخندان - جلفا نبش سیمرغ غربی - پلاک 2 - مجتمع کیانا

GRACO VIDEOS

پاک کردن رنگ از سطح هلیکوپترها با دستگاه Graco Ecoquip

EcoQuip2 EQp

EcoQuip2 EQM

ُEcoQuip2 EQS

نمایش دوره ای کارکرد دستگاه بلاستینگ بخار Graco-Ecoquip2

راه اندازی آسان بلاستینگ با بخار Ecoquip2 کمپانی Graco

مزایای تکنولوژی بلاستینگ با بخار Ecoquip2 کمپانی Graco

بلاستینگ به روش پاشش تحت فشار بخار آب و ساینده

مقایسه سرعت بلاستینگ بخار Graco-Ecoquip2 با روش خشک / ۱

مقایسه سرعت بلاستینگ بخار Graco-Ecoquip2 با روش خشک / ۲

تمیز کردن انواع سطوح توسط بلاستینگ بخار Graco Ecoquip2

کارکرد بلاستینگ با بخار Graco Ecoquip2 روی سطوح مختلف ۱

کارکرد بلاستینگ با بخار Graco Ecoquip2 روی سطوح مختلف ۲

کارکرد بلاستینگ با بخار Graco Ecoquip2 روی سطوح مختلف ۳

رنگ زدایی از سطوح با سندبلاست تر GRACO ECOQUIP2

سندبلاست تر (وت بلاست) با دستگاه Graco-Ecoquip

نمابش عمومی دستگاه وت بلاست GRACO ECOQUP2

رنگ زدایی بدنه اتومبیل با وت بلاست GRACO ECOQUP2

سندبلاست تر (وت بلاست) لوله با دستگاه Graco-Ecoquip2

پاکسازی سطوح فلزی با سندبلاست تر GRACO ECOQUIP2

سند بلاست تر قطعات فلزی با Graco Ecoquip2

X force HD

e-Xtreme Electric Airless Sprayer