درخواست محصول

بستن
تهران - سیدخندان - جلفا نبش سیمرغ غربی - پلاک 2 - مجتمع کیانا

ویدئو

IK12 BEETLE

کوپلینگ و فلش بک

IK-93T HAWK

PNC 12 EXTREME

پاک کردن رنگ از سطح هلیکوپترها با دستگاه Graco Ecoquip

فیلم معرفی کمپانی KOIKE EUROPE

DELTATEC VIDEO

DELTATEX with Bevel Attachment

Lasertex : Co2 Laser CNC machine

GAMMATEC

PNC12

peddinghaus-thermal cutting-PeddiBot-1200

EcoQuip2 EQp

EcoQuip2 EQM

ُEcoQuip2 EQS

نمایش دوره ای کارکرد دستگاه بلاستینگ بخار Graco-Ecoquip2

راه اندازی آسان بلاستینگ با بخار Ecoquip2 کمپانی Graco

مزایای تکنولوژی بلاستینگ با بخار Ecoquip2 کمپانی Graco

بلاستینگ به روش پاشش تحت فشار بخار آب و ساینده

مقایسه سرعت بلاستینگ بخار Graco-Ecoquip2 با روش خشک / ۱

مقایسه سرعت بلاستینگ بخار Graco-Ecoquip2 با روش خشک / ۲

تمیز کردن انواع سطوح توسط بلاستینگ بخار Graco Ecoquip2

کارکرد بلاستینگ با بخار Graco Ecoquip2 روی سطوح مختلف ۱

کارکرد بلاستینگ با بخار Graco Ecoquip2 روی سطوح مختلف ۲

کارکرد بلاستینگ با بخار Graco Ecoquip2 روی سطوح مختلف ۳

رنگ زدایی از سطوح با سندبلاست تر GRACO ECOQUIP2

سندبلاست تر (وت بلاست) با دستگاه Graco-Ecoquip

نمابش عمومی دستگاه وت بلاست GRACO ECOQUP2

رنگ زدایی بدنه اتومبیل با وت بلاست GRACO ECOQUP2

سندبلاست تر (وت بلاست) لوله با دستگاه Graco-Ecoquip2

پاکسازی سطوح فلزی با سندبلاست تر GRACO ECOQUIP2

سند بلاست تر قطعات فلزی با Graco Ecoquip2

ِKHC-600D

peddinghaus ironworkers-PEDDICAT NO. 1

STRAIGHT SERIES-1250-510

ProCutter600-Plasma Pipe Cutting within Reach

HYDRAULIC 502

HYDRAULIC 280

HYDRAULIC 801

IK-72W Series

WEL-HANDY MINI STRONG

RBPC 660 – ۲۰۰۰

PCL 300 – ۶۰۰

RPC 600 – ۱۲۰۰

SPC 1500 – ۳۰۰۰ VHC

SPC 1500 – ۳۰۰۰ PT

MPC 450/ 500 – ۱۲۰۰

SPC 660 – ۱۲۰۰ RB

SPC 500 – ۱۲۰۰ PT

ProCutter 600

WEL-HANDY MULTI SERIES