درخواست محصول

بستن
تهران - سیدخندان - جلفا نبش سیمرغ غربی - پلاک 2 - مجتمع کیانا

محصولات شرکت Koike

Torch Set

انواع تورچ برش قابل نصب در IK-12MAX 3


S-100 Torch Set
 • یک ست کامل تورچ استاندارد

.

.

S-200 Torch Set
 • دو ست کامل تورچ استاندارد

.

.

SP-100 Torch Set
 • یک ست کامل تورچ استاندارد با سیستم

کنترل ارتفاع اتوماتیک

.

.

SP-200 Torch Set
 • دو ست کامل تورچ استاندارد با سیستم

کنترل ارتفاع اتوماتیک

.

.

SP-300 Torch Set
 • دو ست کامل تورچ استاندارد با سیستم

کنترل ارتفاع اتوماتیک

 • زاویه دهنده برای دو تورچ ، جهت انجام

X & Y پخ زنی بروش

.

.

SP-400 Torch Set
 • سه ست کامل تورچ استاندارد با سیستم کنترل ارتفاع اتوماتیک
 • زاویه دهنده برای سه تورچ ، جهت انجام

X & Y پخ زنی بروش

.

.

EPOCH-300 Torch Set
EPOCH-600 Torch Set
 • تورچ با فلش بک خروج گاز
 • برشکاری تا ضخامت ۳۰۰ میلیمتر برای EPOCH-300 و ۶۰۰ میلیمتر برای EPOCH-600
 • آب خنک (epoch-600)
 • برای گاز پروپان

.

.

L-100 Torch Set
 • تورچ سنگین کار طراحی شده برای برش

ورق با ضخامت بالا تا ۳۰۰ میلیمتر

 • آب خنک